Strona główna Dzisiaj jest: 14-6-2024, godzina 10:44:10

konie ardeńskie

Rasa pochodząca od starożytnych koni z Solutré. We Francji wyróżnia się następujące typy, dla których prowadzone są oddzielne księgi stadne: ardena francuskiego, zwanego wschodnim; trait du nord, zwanego ardenem północnym i auxois, zwanego ardenem auxois. Rasa ta wysunęła się na czołową pozycję w skali światowej pod względem oddziaływania hodowlanego.

 

 

 

Ogier Attila 1953 GBł, rasy arden szwezki (fot. Z. Sosnowska)

 

Arden francuski (wschodni) - do rewolucji francuskiej stosowano krzyżowanie z ogierami orientalnymi, w wyniku tego w okresie cesarstwa były to stosunkowo małe konie, odporne, wytrzymałe i z małymi wymaganiami. Po upadku cesarstwa zaczęto łączyć je z innymi rasami, ale nie odniosło to pozytywnych skutków, dlatego też wrócono do łączenia z końmi belgijskimi i małymi brabansonami. W 1908 r. powstał związek hodowców tej rasy. Wymiary typowe dla ogierów to: wysokość w kłębie 160 cm, masa ciała ok. 900 kg, dla klaczy - 158 cm, masa ciała – 700 kg. Masa ciała źrebiąt przy urodzeniu 50-70 kg. Konie tego typu najczęściej są gniade i dereszowate.

Trait du nord (arden północny) nosi dużo cech koni belgijskich, ponieważ region Hainault leży po obu stronach granicy francusko-belgijskiej. W latach 80. XX w. ich wymiary wynosiły: ogiery – wysokość w kłębie 165 cm, masa ciała ok. 1000 kg, klaczy – wysokość w kłębie 160 cm, masa ciała ok. 800 kg. Masa źrebiąt przy urodzeniu 55 – 80 kg. Te uległe, spokojne, masywne, silne, doskonale umięśnione konie są najczęściej gniade lub dereszowate. Idealnie nadają się do prac wymagających dużego wysiłku. Od 1903 r. zaczęto prowadzić księgę stadną dla tego typu.

Auxois powstał z połączenia miejscowych klaczy z perszeronami, bulonami i końmi normandzkimi oraz późniejszego użycia ardenów belgijskich i trait du nord. Ogiery osiągają średnio 164 cm w kłębie i masę ciała 1000 kg, klacze - 160 cm i masę ciała - 800 kg. Źrebięta przy urodzeniu mają 55-75 kg. Maść koni tego typu jest przeważnie gniada lub dereszowata.

Wszystkie odmiany koni ardeńskich użytkowane są głównie w kierunku mięsnym.

Na świecie do tej grupy rasowej zaliczane są jeszcze: ardeny belgijskie, luksemburskie, szwedzkie i polskie.